Mua Bán Nhà Đất

Cho Thuê

Tìm kiếm nâng cao

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh (phần 3)

Ngày 21-12-2022 Lượt xem: 645

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

 

  Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

9. Tuyến đường từ Lê Hữu Tự, hướng về sông Cà Lồ, chạy song song QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường từ Lê Hữu Tự, hướng về sông Cà Lồ, chạy song song với QL3, dài khoảng 600 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lê Hữu Tự, đoạn cách QL3 khoảng 300 m.

 

 Đoạn đầu tuyến đã xây dựng.

 

 Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng, gần xóm Núi, Tiên Hùng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

10. Tuyến đường từ QL3 đến thôn Khê Nữ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường từ QL3 đến thôn Khê Nữ, dài khoảng 1,145 km.

 

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở gần QL3, giao với đường đang xây dựng.

 

 Tuyến đường này đã xây dựng một phần.

 

 Đoạn qua trường tiểu học Tô Thị Hiển.

 

 Đoạn phía sau UBND xã Nguyên Khê.

 

 Tuyến đường này có đi qua một số nhà dân.

11. Tuyến đường bên hông UBND xã Nguyên Khê

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường bên hông UBND xã này, dài khoảng 400 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N5). 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Chia sẻ: