Mua Bán Nhà Đất

Cho Thuê

Tìm kiếm nâng cao

Kiểm tra quy hoạch 1/500 huyện Đông Anh thành phố Hà Nội

Ngày 05-07-2024 Lượt xem: 169

Kiểm tra quy hoạch 1/500 huyện Đông Anh thành phố Hà Nội

Nhận check quy hoạch 1/500 huyện Đông Anh 

Hottline : Em Linh 0904070707

Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 là gì?

Theo Khoản 2, Điều 30 của Luật quy hoạch đô thị năm 2009, bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết được biểu diễn theo tỷ lệ 1/500. Đây là quy hoạch tổng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng, cung cấp cơ sở để định vị và thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng.

Các điểm chính của quy hoạch 1/500 là:

  • Quy hoạch 1/500 luôn liên kết với một dự án cụ thể.
  • Đây là bước quan trọng để đạt được giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng sau này.

Về tỷ lệ 1/500:

Tỷ lệ này cho biết tỷ lệ giữa chiều dài của một đoạn thẳng trên bản đồ so với chiều dài thực của đoạn thẳng đó trên thực địa, được biểu thị bằng các ký hiệu 1/500 hoặc 1:500.

Bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết chi tiết hóa vị trí cụ thể của các công trình trên đất, bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật và ranh giới lô đất.

Việc tổ chức lại như vậy giúp tránh được sự trùng lặp nội dung và làm cho văn bản rõ ràng hơn, tập trung vào các ý chính của quy hoạch 1/500 một cách logic và có cấu trúc.

 

Kiểm tra quy hoạch phường Đông Anh

Kiểm tra quy hoạch phường Bắc Hồng

Kiểm tra quy hoạch phường Cổ Loa

Kiểm tra quy hoạch phường Dục Tú

Kiểm tra quy hoạch phường Đại Mạch

Kiểm tra quy hoạch phường Đông Hội

Kiểm tra quy hoạch phường Hải Bối

Kiểm tra quy hoạch phường Kim Chung

Kiểm tra quy hoạch phường Kim Nỗ

Kiểm tra quy hoạch phường Liên Hà

Kiểm tra quy hoạch phường Mai Lâm

Kiểm tra quy hoạch phường Nam Hồng

Kiểm tra quy hoạch phường Nguyên Khê

Kiểm tra quy hoạch phường Tầm Xá

Kiểm tra quy hoạch phường Thụy Lâm

Kiểm tra quy hoạch phường Tiên Dương

Kiểm tra quy hoạch phường Uy Nỗ

Kiểm tra quy hoạch phường Vân Hà

Kiểm tra quy hoạch phường Vân Nội

Kiểm tra quy hoạch phường Việt Hùng

Kiểm tra quy hoạch phường Võng La

Kiểm tra quy hoạch phường Xuân Canh

Kiểm tra quy hoạch phường Xuân Nộn

Kiểm tra quy hoạch phường Vĩnh Ngọc

 

Chia sẻ: