Mua Bán Nhà Đất

Cho Thuê

Tìm kiếm nâng cao

Mua bán nhà đất, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Bán đất đấu giá X6 Hà Lỗ Liên Hà Đông Anh
Bán đất đấu giá X6 Hà Lỗ Liên Hà Đông Anh

Diện Tích: 90m²

X. Liên Hà

4,5 tỷ

BÁN ĐẤT ĐẤU GIÁ X3 THÔN CHÂU PHONG XÃ LIÊN HÀ ĐÔNG ANH
BÁN ĐẤT ĐẤU GIÁ X3 THÔN CHÂU PHONG XÃ LIÊN HÀ ĐÔNG ANH

Diện Tích: 85.36m²

X. Liên Hà

4,44 tỷ

Bán đất đấu giá xã Liên Hà Đông Anh - khu X4 Lỗ Khê
Bán đất đấu giá xã Liên Hà Đông Anh - khu X4 Lỗ Khê

Diện Tích: 75.5m²

X. Liên Hà

3,62 tỷ

Bán đất đấu giá X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên hà, huyện Đông Anh
Bán đất đấu giá X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên hà, huyện Đông Anh

Diện Tích: 90m²

X. Liên Hà

4,5 tỷ ( có thương lượng )

Bán đất đấu giá X7 Lỗ Khê Liên Hà Đông Anh
Bán đất đấu giá X7 Lỗ Khê Liên Hà Đông Anh

Diện Tích: 87m²

X. Liên Hà

4,09 tỷ

Bán đất Liên Hà Đông Anh - đấu giá X7 thôn Hà Lỗ
Bán đất Liên Hà Đông Anh - đấu giá X7 thôn Hà Lỗ

Diện Tích: 88.76m²

X. Liên Hà

5,06 tỷ

Bán đất đấu giá X2 thôn Giao Tác Liên Hà Đông Anh
Bán đất đấu giá X2 thôn Giao Tác Liên Hà Đông Anh

Diện Tích: 133.74m²

X. Liên Hà

7,36 tỷ

Bán đất đấu giá Hà Hương Liên Hà Đông Anh
Bán đất đấu giá Hà Hương Liên Hà Đông Anh

Diện Tích: 74m²

X. Liên Hà

4,81 tỷ

Bán đất đấu giá X4 Hà Phong Liên Hà Đông Anh
Bán đất đấu giá X4 Hà Phong Liên Hà Đông Anh

Diện Tích: 63m²

X. Liên Hà

2,84 tỷ